Historia ja nykypäivä

Qigongin historia ulottuu kauas kirjoitetun tradition tuolle puolelle. Vanhimpien qigongiin liittyvien esineiden sanotaan olevan jopa viiden tuhannen vuoden takaa. Yin ja yang ajattelun sekä qigongiin liittyvä taolaisen filosofian tiedetään olevan ainakin noin kaksi ja puolituhatta vuotta vanhaa.

1970 luvun alussa tehtiin Changshassa, Kiinassa hautalöytö, josta muiden historiallisten aarteiden lisäksi löydettiin 44 kuvaa käsittävä kuvasto eriväristen ja eri tavalla vaatetettujen ihmisten daoyin harjoituksista. Yli kaksituhatta vuotta vanhassa kiinalaisen hoitotieteen ehkä tunnetuimmassa teoksessa Huangdi Neijing, Keltaisen Keisarin Klassikko mainitaan mielen hiljentäminen ja sisäisen voiman keskittäminen vatsaan, joka on vielä tänä päivänäkin Qigongin yksiä perusharjoituksia.
Qigong on muotoutunut ja kehittynyt yhdessä kiinalaisen kulttuurin kanssa.

Nykyisin Qigong voidaan jakaa traditionaalisiin ja moderneihin harjoituksiin. Veden jakajana voidaan pitää 1911-12 ajankohtaa kun Xinhai vallankumouksen myötä keisarillinen valta Kiinassa päättyi. Traditionaalisilla, jopa tuhansia vuosia vanhoilla koulukunnilla on yhä harjoittelijoita samalla kun uudemmat tyylit ovat myöskin saaneet jalansijaa. Uusimpana ja laajamittaisimpana voidaan pitää 2004 aloitettua Jianshen Qigong - Terveys Qigong harjoitussysteemiä, jossa traditionaalisia harjoituksia on editoitu moderniimpaan ja helposti opittavaan muotoon.