Mitä on Qigong


Sana Qigong tarkoittaa universaalin voiman, Qi:n harjoittamista. qi_merkki.pngQi:n ajatellaan läpäisevän koko kaikkeuden ja se vaikuttaa myös ihmisessä, esimerkiksi energiakanavistossa ja kehoa sisäisesti ja ulkoisesti suojelevana kenttänä. Qi voidaan tuntea itsessään ja ympäristössä ja sitä voidaan harjoittaa sen voimistamiseksi ja tasapainottamiseksi.

Qigongissa keskitytään erilaisin liikesarjoin, keskittymisharjoituksin ja kehonhoitomenetelmin ihmisen sisäiseen ja ulkoiseen sekä luonnossa vaikuttavaan voimaan. Qigong on oppi kehon energian ylläpidosta, vahvistamisesta ja elvyttämisestä liikunnan ja henkisten harjoitusten avulla. Qigongilla tasapainotetaan, voimistetaan ja ohjataan luonnossa – ja siten myös ihmisessä – vallitsevaa bipolaarista voimaa. Qigong voidaankin määritellä menetelmäksi, jossa kehoa, hengitystä ja mieltä yhdistämällä pyritään löytämään, aukaisemaan ja laajentamaan ihmisen sisäisiä, piileviä voimavaroja.

Qigongin viisi pääkoulukuntaa ovat Daoyin liikeharjoitukset, Tuna hengitysharjoitukset, Jing Zuo - hiljaa istuen mietiskelyharjoitukset, mielikuvaharjoitukset ja Neidan, sisäisen eliksiirin kultivointiharjoitukset. Usein näiden tyylisuuntien menetelmät yhdistyvät harjoituksessa; liikeharjoituksessa käytetään jotain tiettyä mielikuvaa, hiljaa istuessa kuvitellaan liikettä jne. Qigongin tunnetuimpia muotoja ovatkin hoidolliset ja sairauksia ennalta ehkäisevät harjoitukset, erilaiset kamppailulajimenetelmien sisäiset harjoitukset sekä buddhalaisen, taolaisen ja konfutselaisen kulttuuriperinnön mietiskely ja keskittymisharjoitukset.

qigong_taivutus.jpgQigong ei ole nimike yhdelle harjoitusmuodolle vaan enemmänkin kuin yleisnimitys toisistaan huomattavastikin eroaville menetelmille, joissa eri tavoin keskitytään Qi:n harjoittamiseen; menetelmille jotka käsittävät sairauden ja terveyden arvoitukset, niin jokapäiväisen fyysisen elämän haasteet kuin ihmisen korkeammatkin pyrkimykset.