Otsikko

Tuhansia vuosia vanhan Qigongin harjoittajien piirissä Kiinassa syntyi 1990 luvulla pikkuhiljaa ajatus että olisi hyvä organisoida ja selkeyttää Qigongin laajaa kenttää. Yleinen käytäntö oli aina ollut että Qigong mestarit eivät juuri lainkaan tehneet yhteistyötä keskenään ja sen varjossa pääsi syntymään ja leviämään erilaisia kyseenalaisia tyylisuuntia, uskonnollisia kultteja ja muita vastaavanlaisia moraalisesti arvelluttavia systeemejä. Tämän ja tiettyjen yhteiskunnallisten tapahtumien jälkeen Qigong maailmaan liittyvä organisointi tarve lisääntyi ja tämä kaikki johti erilaisiin traditionaalisiin Qigong harjoituksiin perustuvan Jianshen Qigong – Terveys Qigongin kehittämiseen ja ohjauksen aloittamiseen v.2003.

Suomi oli aivan ensimmäisten maiden joukossa maailmassa jossa Terveys Qigongia oli mahdollista harrastaa Kiinan ja Japanin lisäksi. Maahamme tyylin toi Qigong veteraanit Kauko Uusoksa ja Mestari Tsumura Takashi jo 2004 vuoden alkupuolella. Ensimmäiset tämän tyyli kurssit pidettiin Helsingissä Suomen vanhimman alan järjestön, vuonna 1988 perustetun Suomen Qigong Yhdistyksen järjestäminä. Mukana harjoittelemassa oli seuran jäseniä sekä Qigongista yleensä kiinnostuneita harrastajia. Ensimmäisen tapaamisen aiheina olivat Wu Qin Xi – Viiden Eläimen Leikki sekä Ba Duan Jin – Kahdeksan Osainen Silkkibrokadi. Vielä saman vuoden lokakuussa Kauko Uusoksa suoritti Beijingissä Kiinan Terveys Qigongin kurssin.

Kauko Uusoksa osallistui kutsuttuna Suomen edustajana ensimmäiseen kansainväliseen Terveys Qigong tapahtumaan joka järjestettiin Beijingissä Kiinassa syksyllä 2006. Mukana oli osanottajia eri puolilta maailmaa, joka puolestaan osoitti tyylin suosion. Tapaamiseen liittyvien kokousten, näytösten ja kilpailujen lisäksi oli mahdollisuus osallistua myös kursseille ja oppia lisää. Seuraavana vuonna pidettiin toinen kansainvälinen tapaaminen ja vuonna 2009 suuri tapahtuma Shanghaissa, jossa oli mukana yli 300 harjoittajaa yli 30:stä maasta. Kilpailut olivat suurimmat tähän astisista, joissa Suomea edustivat Ari Vuokko ja Eva Rauramo. Suomen Terveys Qigong Yhdistyksen pääohjaaja Kauko Uusoksa toimi tämän kansainvälisen kilpailun tuomarina.

Terveys Qigongin organisointi päätyi Hra Huangin edesmentyä paljolti Beijingin Urheilu Yliopiston tehtäväksi. Tämä johti myös siihen, että monet sen ulkomailla asuvista kiinalaisista vetäjistä olivat wushu:n; kiinalaisten kamppailulajien harrastajia. Tämä vuorostaan johti siihen, että tyyli levisikin nopeasti juuri wushu:n harrastajien piirissä. Ohjaajien Qigong tieto/taito tason nostamiseksi Beijingissä, Kiinassa järjestettiin joulukuussa v.2011 Ensimmäinen Seminaari Kansainvälisille Ohjaajille. Suomalaisista kurssin suorittivat Elena Uusoksa ja Kauko Uusoksa. Seminaariin kuului neljän sarjan lisäksi luentoja mm. traditiosta, filosofiasta, kiinalaisesta hoitotieteestä ja opetusmetodiikasta. Myöhemmin kansainvälisten ohjaajakurssien sijaan keskityttiin aluekohtaiseen koulutukseen. Ensimmäinen Euroopan Ohjaajien kurssi pidettiin Brysselissä 21.-26.8.2012, jossa Suomea edusti Terveys Qigong Yhdistyksen puolesta Elena ja Kauko Uusoksa, Ari Makkonen sekä Irina Budde. Järjestyksessä Toinen eurooppalaisille ohjaajille tarkoitettu kurssi käytiin v.2013 lokakuussa Portossa, Portugalissa, Elena ja Kauko jälleen mukana.

Shanghaissa, Kiinassa v.2009 järjestetyn suurtapahtuman yhteydessä pidettiin Terveys Qigongin Kansainvälisen Liiton Perustamiskokous, jossa yleisesti hyväksyttiin liiton perustamisajatus ja perusnäkökohdat. Varsinainen kansainvälisen liiton perustamistilaisuus pidettiin Huangzhoussa, Kiinassa syyskuussa 2012. Sekä Shanghaissa, että Huangzhoussa kutsuttuna läsnä ollut Kauko Uusoksa valittiin kilpailutoimintaan liittyvän komitean jäseneksi. Samana vuonna perustettu Suomen Terveys Qigong Liitto on ollut liiton jäsen alusta alkaen ja sitä kautta myös Helsingin Terveys Qigong Yhdistys.

Helsingin Terveys Qigong Yhdistyksen ohjelmassa ovat tällä hetkellä julkaistut kaikki 9 Health Qigong sarjaa joista järjestetään kursseja ja harjoituksia. Suomen Qigong Yhdistys on kutsunut kiinalaisia Terveys Qigong ohjaajia suomeen jo vuodesta 2006, joskus parikin kertaa vuodessa. Helsingin Terveys Qigong Yhdistys on ottanut vastaan tämän aktiivisen roolin kiinalaisten opettajien vierailun järjestämisessä. Näin kaikilla on mahdollisuus harjoitella Health Qigong sarjoja, opiskella uutta ja hioa jo entisestään tuttua. Uusia sarjojakin on jo luvassa, joten oppimista riittää.

Jianshen Qigong - Health Qigong – Terveys Qigong on monipuolinen ja selkeä kokoelma muinaisia ja moderneja sarjoja jotka ovat helppo oppia ja joiden avulla on helppo sukeltaa Qigongin äärettömään maailmaan.